تبلیغات
سایت رسمی ایردموسی, اردیموسی (بخش سبلان) - سرقت از راننده‌ها با طعم «دیازپام» + تصویر متهم برای شناسایی
سایت رسمی ایردموسی, اردیموسی (بخش سبلان)
سایت رسمی ایردموسی,اردموسی,بخش سبلان
یکی از شاکیان این پرونده که در دادسرا حضور داشت، درباره جزئیات سرقت به علی وسیله‌ایرد موسی؛ بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه 34 گفت: حدود ساعت 8 شب 16 فروردین سال‌ جاری در میدان قزوین پشت فرمان خودروی وانتم نشسته و...https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/01/1416785/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C


نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 26 مرداد 1396 توسط وسیله ایردموسی